חובות מיון

כתובת המייל לפניות בנושאי חובות מיון ומשלוח התחייבויות: orlyl@szmc.org.il 

נדרש לציין את פרטי המטופל.ת (שם ות.ז.) וכן תאריך הביקור בחדר מיון ומספר רשומה אם יש.

פקס: 02-6514289.